Reklama
 
Blog | David Uhlíř

Dobrá loga

Jsou loga,  která se stala proslulými kvůli kvalitě svých výrobků. Původní jablíčkové logo Maců stvořili v roce 1976 Steve Jobs a Ronald Wayne. Bylo roztomile staromilské, černobílé, a byl na něm sir Isaac Newton, sedící pod jabloní. Na hlavu mu padalo jablko, aby jej osvítilo a ozřejmilo mu princip gravitace. Až později se tvůrci legendy rozhodli obejít se bez odkazu na Newtona a logo zjednodušili do současné nakousnuté podoby. 

Na druhé straně jsou tu ubohá loga, která se stala známá jen díky masivním reklamním kampaním. Jejich samotné produkty jsou svojí kvalitou nerozlišitelné od jiných. Všechna ta rádobyslavná loga karbanátků, investičních fondů, tenisek, privátních bankovních domů a triček – pche! Pro ně mám jen opovržení.

Nejskvělejší je zboží, které se chválí samo. Jeho logo pak přestává být logem, ale stává se samotnou Platónskou ideí, reálií Jana Scota Eriugeny či Anselma z Canterbury. Takovéto logo se stává hmotnou ideí, na svém předobrazu nezávislou skutečností. Myšlenka jím označená se stává předmětem sekundárního lidského tvůrčího genia.

Tvůrčí duch pak vyráží nejen v podobě vulgárního urgrafitti na plotech, sloupech, ale zhmotňuje se i v předvánoční kuchyňské atmosféře. V teple kuchyňky se reálie Viléma ze Champeaux zhmotňuje na pečícím plechu. Spor o univerzálie se zdá být průkazně rozřešen přiloženou fotografií. Nebylo třeba ukazováčku autora, aby laskavý čtenář Respektu seznal, které cukrovíčko je prázdným ornamentem, a které je úchvatným odrazem skutečného v Platónově jeskyni, lákajícím náš intelekt k hlubšímu poznání.

Reklama

Připravoval jsem si původně místo tohoto blogu alternativní novoroční projev, ale vyšla mi pod dojmem konzumace kosočtvercového cukrovíčka tato málo smysluplná úvaha. Protože vás nechci ošidit o to podstatné, alespoň na závěr uvedu  hlavní nosnou myšlenku projevu, který bych pronesl, byl bych-li presidentem:

"Vážení spoluobčané, muži, ženy, děti a ostatní …  protože nemám kouzelnou hůlku … bude-li zima … myslete na méně šťastné … a teple se oblékněte!"

Račte prominout.