Reklama
 
Blog | David Uhlíř

Cui bono

v čí prospěch byl spáchán, zní základní základní otázka při vyšetřování každého zločinu. Také se musíme ptát cui bono při posuzování každého zákona, který byl přijat. Musíme se ptát sami sebe, protože noviny jako mankurti opakují jen hesla bez myšlenky. Vhodným příkladem jsou úvahy o náhubku nasazeném žurnalistům při uveřejňování odposlechů a s tím nesouvisející dávný příběh fackujících se profesorů (podívejte se sami na youtube, já ten odkaz do textu neumím dát).

Mankurtským obrázkem opakování hesla bez myšlenky je referování o pohlavku, který uštědřil doktor Miroslav Macek doktoru Davidu Rathovi. Ach, tito doktoři! Macek na vysvětlení svého činu řekl nehoráznost, kterou od té doby bezmyšlenkovitě všechny noviny opakují. Řekl, že hájil ženu, a proto měl právo Ratha zpohlavkovat.

Připomínám, že ve skutečnosti řekl kdysi ten David Rath o onom Mackovi, že onen vstoupil do manželství kvůli penězům. Toto je přeci výrok, který na čest paní Mackové – Bolchové nesměřoval, byl mířen proti Mackovi. Kdyby Rath řekl: Bolchová si vzala Macka pro peníze, zařízení kuchyně, obsah vinotéky nebo sbírku motýlů, to by se jí mohlo dotknout. Ale tohle? 

Macek motiv svého jednání překroutil a z facek kvůli vlastní uražené ješitnosti  udělal rytířskou obranu dámy. Novináři mu na tenhle výklad skočili a pravý důvod téhle veselé fackovačky se nikde v novinách neobjevil.

Reklama

Teď o tom vážném. Podobně se píše o zákonu trestajícím zveřejnění odposlechů. Prý, jak k tomu přijdou odposlouchávaní, že se netrestá zveřejnění jejich nevinné telefonické komunikace? Čtou laskaví čtenáři Respektu úryvky z odposlechů politiků kvůli obecnému zájmu, nebo se jedná o sprosté voyaerství? Je etické bavit se výroky "Ivánku, tak to mi ho teda vyndej?"

Jistěže je to všechno neetické, slouží to především ke zvýšení nákladu novin, k výdělku novinářů. Důležité ale na celé věci  je, že poslanci při přijímání zákona a president při jeho podepisování nehájili zájmy nevinných fotbalových  rozhodčí, ale svoje zájmy, bránili se zveřejnění svých případných hříchů a zločinů. 

Proto je otázka cui bono důležitá i při posuzování právních předpisů. A když si odpovíte, že zákon byl přijat ve prospěch zákonodárců, nikoliv v zájmu občanů,  hranice mezi ústavním a trestním právem se zahaluje hustou mlhou (a to jen v tom nejlepším případě).

Ještě horší dopad na nás všechny majitele nemovitostí bude mít historka o tom, jak si  maminka senátora Kubery nezametla před vlastním prahem a kdosi si tam zlámal nohu. Pan senátor Kubera proto protlačil celým ústavním systémem zákon, podle kterého za stav chodníků nebude nadále odpovídat majitel domu, ale obec. Od dob Rakouska – Uherska se o stav chodníku musel starat sám majitel domu. Když sněžilo, ráno chodil strážník ve svém rajónu od domu k domu a zvonil na domovníky, kteří neměli zameteno. Mělo to a má to důležitý ekonomický rozměr. Je to pěkné konzervativní a pravicové opatření. Když se o chodník stará majitel domu  sám, dělá to vlastními silami a s minimálním nákladem. Když za chodník nese odpovědnost obec, udělá to takhle: zvýší daň z nemovitostí, aby mohla péči o chodníky financovat. Najme si na to firmu. Firmě bude z daní majitelů nemovitostí platit nehorázné peníze za údržbu chodníku, ať bude sněžit nebo ne. Chodník zůstane stejně často nezameten. Majitel, bude-li chtít vyjít z domu, sám zase zamete a bude nadávat na radnici. Přenesení odpovědnosti z jednotlivce na obec je ukázkový levičácký populismus, který se bude líbit lenochům.

Pan senátor Kubera by měl přestoupit ke komunistům. A jeho spolustraníci – mankurti, kteří mleli o ochraně osobního vlastnictví a nepřípustnosti přenášet povinnosti z obce – majitele chodníku, na majitele sousedního domu, by měli … ani nevím co.

Tento článek se mi zase pro nasrání jaksi vymknul z rukou …