Reklama
 
Blog | David Uhlíř

Primátorka Řápková chce vězení pro dlužníky, ach jo …

Nevím, jestli to není dezinformace, ale má oblíbenkyně paní Řápková prý v Senátu navrhla, aby byli chomutovští neplatiči trestáni vězením. Ivan Veselý, předseda občanského sdružení Dženo, to považuje za návrat do 19. století. Dosti trefné přirovnání.

Charles Dickens v Kronice Pickwickova klubu vylíčil nespravedlnost vězení pro dlužníky tak barvitě, že v polovině 19. století byla v Anglii tato instituce zrušena. Půldruhého století je civilizovaný svět celkem zajedno, že za neschopnost zaplatit své dluhy nemají být lidé zavíráni do vězení.

U nás v Česku je tato zásada součástí ústavního pořádku. Listina práv a svobod, čl. 8, odst. 1, 2 říká : Osobní svoboda je zaručena. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak, než z důvodu a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

Soudím, že by měly být zavedeny hodiny občanské výchovy nejen pro školáky a studenty, ale i pro primátory, senátory a koneckonců taky pro novináře.  Pak by primátorka Řápková na nesmysl s vězením pro dlužníky ani nepřišla, natož aby o něm veřejně mluvila. A pokud by mluvila, tak by jí řekly doma její děti a v novinách napsali novináři, že to prostě nejde, stejně jako nejde zavést mučení a výslechy právem útrpným.

Reklama

Když si ale uvědomím, kolik věhlasných amerických právníků se podepsalo pod vyjádření, že waterboarding je přípustná výslechová metoda a ne mučení, tak si říkám, že to hodiny občanské výchovy v Česku nenapraví. Ach jo. 

Zatím doporučuji pít čaj Pickwick a číst si k tomu ústavu.