Reklama
 
Blog | David Uhlíř

Advokáti

Když se doktor O. probíral došlou poštou, povzdechl si nad obálkou s černým lemem. Pak ji otevřel a s úlevou si zapálil další startku: "Nejlepší zpráva v poště - parte klienta." 

Je to smutné, ale advokáti nemívají své klienty rádi. Na přicházející nové causy se dívají s podezřením, co to bude zase za průser. Kupříkladu kolega L. proslul tím, proč nejradši obhajoval vrahy. Jak říkal, slušný klient je ve vazbě, aby nelezl do kanceláře.

Každý mladý advokát se učí, že jeho největším nepřítelem je klient, což je vědecky a statisticky prokázáno. Pokud se totiž zeptáte na advokátní komoře na složení stížností, víc než polovina z nich je od klientů advokátů. Jen málokdy si na advokáta stěžuje protistrana nebo soud. Ostatně, jak mne konejšil doktor H., když vyřizoval jednu stížnost proti mně (namítal jsem tehdy dávno podjatost celého okresního soudu v majetkovém sporu, kde naší protistranou byl okresní tajemník): "Není lepší pochvala pro advokáta, než stížnost protistrany!"

Jak dobře by se vedlo soudcům a advokátům bez klientů! Nevěříte? Běžte se podívat k soudu a najděte si nějaké jednání, kde jsou přítomni jen advokáti bez svých klientů, třeba nějaký spor dvou anonymních akciových společností.  Jednání bez účasti klientů je plné kolegiální zdvořilosti, pane kolego sem, ctěný pane doktore tam. Soudce tiše mumlá do diktafonu:"Byl proveden  důkaz přečtením kupní smlouvy na str 124, zástupci účastníků bez připomínek, mumli mumli mumli, bez přerušení jednání vyhlášeno usnesení…"

Reklama

Naproti tomu, jsou-li u soudu přítomni klienti, vzduch je nabit emoční elektřinou, létají silná slova, advokáti řeční jak na divadle (v lepším případě, většinou však hlasitě blábolí slova jako : respektive, prekluze, anóbrž a bona fide), aby si vydělali své palmáre.

Jsou však vzácné případy, kdy se mezi advokátem a klientem vyvine hezký vztah.

Doktor O. občas vyřizoval v Praze spory, které mu posílali kolegové do substituce. Jednou mi vysvětlil, co v substitučním pokynu ze Slovenska, týkajícím se jedné mladé paní, znamená zkratka T.O.: "To znamená, že se jedná o právní pomoc bezplatnou. Trovy Odtrtkány." *

 

Pokračování příště. 

——————————————-

* poznámka pod čarou : súdné trovy – náklady soudního řízení, trtkať – souložit, hov.