Reklama
 
Blog | David Uhlíř

Lidé v Gaze jsou pohřbíváni za živa, svět se dívá a D.V. o tom píše

Nevím, co si mám počít s autorem, který publikuje na těchto stránkách. Měl bych se asi spořádaně připojit k diskusi pod jeho články, ale mám pocit, že to nestačí. Ten člověk mě děsí. Musím o něm napsat samostatně.

Jsou totiž různé druhy proroků a hlasatelů pravd. První šíří nepokrytě nenávist k jiným a odlišným, druzí hlásají lásku ke všem lidem, ba dokonce i lásku k jiným živočichům. Oblíbeným předmětem nenávisti těch prvních jsou černoši, Cikáni a Židi. Taky případně Vietnamci, Číňani, Slováci, Maďaři a jiní sousedé. Vhodným příkladem těchto proroků jsou Adolf Hitler nebo Barry Goldwater, abyste lépe chápali, o kom píšu. Tito proroci hlásají nenávist a jejich hnacím motorem je jejich hněv.

Oblíbeným předmětem lásky těch druhých jsou jiní lidé, zpěvní ptáci, delfíni, psi, kočky, nebo velryby. Příkladem budiž sv. František z Assisi a Marta Kubišová (o Greenpeace mám své pochyby). Káží lásku z dobrého srdce. Jistě tušíte, který typ proroků je mi bližší.

Potom ještě pozoruji třetí skupinu proroků. Hlásají lásku utlačovaným, ale jejich motivem je hněv. Vladimír Ilijič Lenin a Karel Marx psali o svém soucitu s vykořisťovanou dělnickou třídou, jejich konání bylo ale vedeno nenávistí ke světu a touhou po moci. Podobně dnes čteme články plné soucitu s nebohými Palestinci, ale mezi řádky čteme nenávist ke světu, zvlášť zaměřenou proti tomu, co je základem naší společnosti. Čteme nenávist k Židům i křesťanům, opovrhování základními ctnostmi naší civilizace, jako jsou láska a úcta k pravdě, hněv na euroatlantickou kulturu. 

Reklama

Krátce po 11. září jsem doufal, že pohled na hroutící se mrakodrapy a umírající tisíce lidí, konfrontované s veselícími se Palestinci, zbaví tyto protoky třetího typu jejich iluzí. Iluzí však nebyli zbaveni, protože žádné neměli. Radovali a radují se z neštěstí všech nevinných, kteří umírají po teroristických atentátech. Vnitřně je těší i neštěstí Palestinců, protože je potvrzením jejich nenávisti.

D.V. píše kultivovaně, je vzdělaný a inteligentní. To, co píše, má hlavu a patu, dokonce se to mnohým zdá rozumné. Navíc píše hodně a rád, svoje témata má nastudovaná. Právě proto mne děsí.

Prosím, všimněte si, že jak zapáleně píše o  nedostatku léků v pásmu Gazy právě dnes, kdy v Bombaji fanatičtí přátele muslimských obyvatelů Gazy povraždili a zmrzačili stovky lidí.

Ten autor mi proto nahání strach. Strach je ale v zásadě pozitivní reakce na vnější nebezpečí, která umožňuje ohroženým živočichům na nebezpečí přiměřeně reagovat. Neumím reagovat jinak, než tímto blogem. Jak vy, laskaví čtenáři Respektu?

Původně jsem chtěl psát něco příjemného o příchodu nového beaujolais do vinoték v Dejvicích, ale nemohl jsem si pomoci. Takže : o vínu až příště.